Recommended Methods to Study Resistive Switching Devices

Lanza, Mario (Corresponding author); Wong, H.-S. Philip; Pop, Eric; Ielmini, Daniele; Strukov, Dimitri; Regan, Brian C.; Larcher, Luca; Villena, Marco A.; Yang, J. Joshua; Goux, Ludovic; Belmonte, Attilio; Yang, Yuchao; Puglisi, Francesco M.; Kang, Jinfeng; Magyari-Köpe, Blanka; Yalon, Eilam; Kenyon, Anthony; Buckwell, Mark; Mehonic, Adnan; Shluger, Alexander; Li, Haitong; Hou, Tuo-Hung; Hudec, Boris; Akinwande, Deji; Ge, Ruijing; Ambrogio, Stefano; Roldan, Juan B.; Miranda, Enrique; Suñe, Jordi; Pey, Kin Leong; Wu, Xing; Raghavan, Nagarajan; Wu, Ernest; Lu, Wei D.; Navarro, Gabriele; Zhang, Weidong; Wu, Huaqiang; Li, Runwei; Holleitner, Alexander; Wurstbauer, Ursula; Lemme, Max C.; Liu, Ming; Long, Shibing; Liu, Qi; Lv, Hangbing; Padovani, Andrea; Pavan, Paolo; Valov, Ilia; Jing, Xu; Han, Tingting; Zhu, Kaichen; Chen, Shaochuan; Hui, Fei; Shi, Yuanyuan

Chichester : Wiley (2018, 2019)
Contribution to a book, Journal Article

In: Advanced electronic materials
Volume: 5
Issue: 1
Page(s)/Article-Nr.: 1800143

Institutions

  • Chair of Materials of Electrical Engineering II and Institute of Materials of Electrical Engineering [611610]
  • Chair of Electronic Devices [618710]

Identifier