How to report and benchmark emerging field-effect transistors

Cheng, Zhihui (Corresponding author); Pang, Chin-Sheng; Wang, Peiqi; Le, Son T.; Wu, Yanqing; Shahrjerdi, Davood; Radu, Iuliana; Lemme, Max C.; Peng, Lian-Mao; Duan, Xiangfeng; Chen, Zhihong; Appenzeller, Joerg; Koester, Steven J.; Pop, Eric; Franklin, Aaron D. (Corresponding author); Richter, Curt A. (Corresponding author)

London : Springer Nature Limited (2022)
Fachzeitschriftenartikel

In: Nature electronics
Band: 5
Heft: 7
Seite(n)/Artikel-Nr.: 416-423

Einrichtungen

  • Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente [618710]

Identifikationsnummern